WE ARE UPDATING OUR WEBSITE

new good stuff coming soon

NEWSLETTER
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego adresu e-mail w celu otrzymywanie materiałów marketingowych od Łukasz Grzywacz; ul. Henryka Sienkiewicza 17/3 , 43-400 Cieszyn , Polska, NIP: 6772162415; REGON: 361209387 (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). Udostępniam je dobrowolnie, dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia.